Логистика и съхранение

Регулярност, оптимизиране и съхранение на стоки.
Рентабилното решение за оптимизирането на етикиране, преопаковане, транспорт на всякакъв вид стоки.
Изготвяне на нужните документи(пакинг лист, приемо-предавателен протокол) за приемане и издаване на стока от логистична база MLUX.
Правилното съхранение на стоки с търговска цел, лични вещи, мебели и други. Логистичната база на МLUX е новопостроена първокласна складова база, покриваща всички необходими пожаро-безопасни условия. Най-високо ниво на видео наблюдение и охранителни системи.